Echelon Winter Training Programme by Mattias Reck

Below you’ll find the details of the Mattias Reck training programme which runs until the end of April. It will bring you into the Spring with great base and endurance fitness. After the completion of the winter programme we will start our other event and discipline specific programmes.

Each month we’ll publish the workouts prescribed on this page.

Here are some general points about the programme:

  • There are usually 4 core classes and one ‘extra’ class. The ‘extra’ class is to be completed in case you aren’t able to do a weekend ride outdoors. You should aim to complete between 3 and 4 of the core classes each week plus either a longer ride outside or the ‘extra’ class.

  • We will indicate on the training programme below which of the 4 core classes you should drop if you wish to do 3 sessions a week. We’ll indicate this with a [ * ] beside the workout.

  • For the most part you can do the workouts in any order but if there is a specific order we will specify it.

  • Use the code in brackets to find the workout in our class schedules.

  • Details of the type of workout are provided after the name and code of the class.

The training sessions are fantastic workouts which you can do even if you’re not following the programme.

If you have any questions on the workouts or how it can best be used to achieve your goals please contact us.


week 5

2 x Shut Up Legs! (Strength)(J9) - Strength Intervals*

On The Edge (Threshold)(J2) - Stressed Threshold

Steady Does It (Endurance)(J3) - Snabbdistans

Steady Does It (endurance)(J4) - Snabbdistans pyramid with high cadence


Week 6

Any high energy ride e.g. The Echelon, Criterium, The Belgian

On the Edge (Threshold)(F1)

Ett intervallpass där du kör varannan intervall med tung resp lätt växel. Detta för att träna både styrkeuthållighet (rpm 40-70) och motorik (rpm 100-130).

Sweet As (Sweet Spot)(F2)

1 hour 20 mins of Sweet Spot


week 7

FTP Test

Over and Over Again! (VO2 max)(F3)

30 sek arbete, 15 sek semi-vila. Viktigast är att hitta en nivå där benen inte stumnar för tidigt, så du kan hålla riktigt hög intensitet genom alla intervallerna.

Over and Over (VO2 Max)(F4)

40 sek arbete, 20 sek semi-vila. Viktigast är att hitta en nivå där benen inte stumnar för tidigt, så du kan hålla riktigt hög intensitet genom alla intervallerna.

Over and Over (VO2 Max)(F5)

Fokus Vo2max! Man kan använda vilken kadens man föredrag, sitta och stå när och hur man vill - bara man orkar pressa sig det som krävs

Steady Does It (Endurance)(F6)


Week 8

Shut Up Legs! (Strength)(F7)

Styrkeintervall, handlar eg. inte om styrka, utan är en uthållighetsövning med extra grenspecifikt fokus.

Steady Does It (Snabbdistans)(F8)

On the Edge (Threshold)(F1)

Ett intervallpass där du kör varannan intervall med tung resp lätt växel. Detta för att träna både styrkeuthållighet (rpm 40-70) och motorik (rpm 100-130).

On the Edge (Threshold)(F9)

Ett pass som primärt syftar till att höja mjölksyratröskeln, men har även effekt på den centrala kapaciteten. Hitta en intensitet där du kan hålla jämn belastning/effekt genom hela passet. I puls brukar det motsvara ca 85-90% av maxpuls, effekt kring FTP och Borgskala 15-17 eller 4-5. Längden på intervallerna är som en pyramid (6-8-10-8-6 min). 

Steady Does It (Endurance)(F10)


Week 9

On the Edge (Threshold)(F9)

On the Edge (Threshold)(F11)

Steady Does It (Endurance)(F8)*

On the Edge (Threshold)(F12)

Steady Does It (Endurance)(F10)