Echelons vinterträningsprogram av Mattias Reck

Mattias Reck är tränare för Trek Segafredo World Tour Team.

Mattias Reck är tränare för Trek Segafredo World Tour Team.

Nedan finner du information om vårt vinterträningsprogram som löper fram till slutet av april. Det kommer att förbereda dig inför våren, som du sedan kan ta dig an med bättre grundfysik och uthållighet. Efter vinterträningsprogrammet kommer vi starta upp våra andra events och grenspecifika träningsprogram, samt utomhusträning.

Varje månad kommer vi att publicera våra träningsprogram på denna sida.

Nedan följer generell information om programmet:

Vi erbjuder vanligtvis 4 core-klasser och en "extraklass". Extraklassen ska genomföras om du inte har möjlighet att cykla utomhus under veckan. Du bör sträva efter att fullfölja tre eller fyra av core-klasserna varje vecka plus antingen en långrunda utomhus eller "extraklassen".

Vi kommer att markera i träningsprogrammet nedan vilken av de fyra core-klasserna du kan hoppa över om du endast vill träna tre gånger i veckan. Vi kommer att markera dessa med en [ * ].

I de flesta fall kan du utföra träningspassen i vilken ordning du vill men om det finns en viss ordning kommer vi att specificera det.

Använd koden i parentesen för att hitta träningspasset i vårt klasschema.

Träningssessionerna är fantastiska träningspass som du kan utföra även om du inte följer själva programmet.

Om du har några frågor gällande träningspassen eller hur du ska använda dem för att nå dina mål, är du välkommen att kontakta oss.


v 6

ANY HIGH ENERGY RIDE E.G. THE ECHELON, CRITERIUM, THE BELGIAN

ON THE EDGE (THRESHOLD)(F1)
Ett intervallpass där du kör varannan intervall med tung resp lätt växel. Detta för att träna både styrkeuthållighet (rpm 40-70) och motorik (rpm 100-130).

SWEET AS (SWEET SPOT)(F2)
1 hour 20 mins of Sweet Spot


v 7

FTP TEST

OVER AND OVER AGAIN! (VO2 MAX)(F3)
30 sek arbete, 15 sek semi-vila. Viktigast är att hitta en nivå där benen inte stumnar för tidigt, så du kan hålla riktigt hög intensitet genom alla intervallerna.

OVER AND OVER (VO2 MAX)(F4)
40 sek arbete, 20 sek semi-vila. Viktigast är att hitta en nivå där benen inte stumnar för tidigt, så du kan hålla riktigt hög intensitet genom alla intervallerna.

OVER AND OVER (VO2 MAX)(F5)
Fokus Vo2max! Man kan använda vilken kadens man föredrar, sitta och stå när och hur man vill - bara man orkar pressa sig det som krävs

STEADY DOES IT (ENDURANCE)(F6)


v 8

SHUT UP LEGS! (STRENGTH)(F7)
Styrkeintervall, handlar eg. inte om styrka, utan är en uthållighetsövning med extra grenspecifikt fokus.

STEADY DOES IT (SNABBDISTANS)(F8)

ON THE EDGE (THRESHOLD)(F1)
Ett intervallpass där du kör varannan intervall med tung resp lätt växel. Detta för att träna både styrkeuthållighet (rpm 40-70) och motorik (rpm 100-130).

ON THE EDGE (THRESHOLD)(F9)
Ett pass som primärt syftar till att höja mjölksyratröskeln, men har även effekt på den centrala kapaciteten. Hitta en intensitet där du kan hålla jämn belastning/effekt genom hela passet. I puls brukar det motsvara ca 85-90% av maxpuls, effekt kring FTP och Borgskala 15-17 eller 4-5. Längden på intervallerna är som en pyramid (6-8-10-8-6 min).

STEADY DOES IT (ENDURANCE)(F10)


v 9

ON THE EDGE (THRESHOLD)(F9)

ON THE EDGE (THRESHOLD)(F11)

STEADY DOES IT (ENDURANCE)(F8)*

ON THE EDGE (THRESHOLD)(F12)

STEADY DOES IT (ENDURANCE)(F10)