Sports Science Testing

Om du vill ha mer information gällande våra vetenskapliga träningstester är du välkommen att kontakta Viktor Larsson på viktor@studiolechelon.com eller ringa honom på nummer 070-272 2876.

Priser för testerna är:

VO2 Test 1250kr

Lactate Threshold Test 1250kr

VO2 and Lactate Test 2199kr

OM TESTERNA

Tröskeltest

För att ta fram dina individuella träningszoner gör vi ett tröskeltest. Med hjälp av blodprov som tas från fingret mäts din laktatnivå (mjölksyrakoncentration i blodet) vid olika belastningar. Efter tester går vi igenom ditt resultat samt definierar dina träningszoner.

Tidsåtgång ca 60min


Vo2max-test (maximal oxygen uptake)

Test för att mäta din maximala syreupptagningsförmåga (som du kan utnyttja). Testet sker på testcykel eller löpband. Under testet har du andningsmask över näsa och mun och det tar ca 5-10 minuter, belastningen ökar i jämna steg genom hela testet. Utifrån laktatnivå, puls och syreförbrukning får vi värden på din maximala syreupptagningsförmåga (VO2max) samt maxpuls. Beroende på just dina resultat kommer du att få individuella träningsråd. Tidsåtgång ca 60min


Kombinationstest

Vi gör först ett tröskeltest och sedan ett Vo2max-test. Utifrån testresultaten får du reda på dina styrkor och svagheter och kan på så vis styra din träning för att få maximalt ut av den. Genom att göra återkommande tester kan du även se hur du svarar på den träning du utför.

Tidsåtgång ca 120min